Khi nhận ra gương mặt tồn tại

  …và cái ngày định mệnh ấy đã đến, em nói là ngày nghe được một lời rất thật, còn tôi thì gọi là ngày nhận ra gương mặt của tồn tại, người coi giữ nền văn minh đã gọi tôi và em đến chỗ làm việc của ông, làm như thể sắp xảy điều gì hệ trọng, ông có vẻ   trang nghiêm, trầm lặng, chìm đắm, cứ thế, ông ngồi lặng đi gần cả tiếng đồng hồ, thưa, ngài cho gọi chúng tôi đến, tôi hỏi, vì chẳng còn chờ được nữa, phải, ông gật đầu, đáp, rồi Đọc tiếp [...]