lại nói về lũ con cháu lũ bò sát

sáng nay ta lại đi xem lũ rắn xây nhà đã xong chưa ồ những lâu đài bằng máu của cả những kẻ ngây ngô của cả những kẻ không ngây ngô của cả những kẻ vờ quay lưng lại với cuộc sống của cả những kẻ đang mang gươm xông vào các cuộc ẩu đả giữa  lũ người mặt đen và lũ người mặt trắng của cả những người đã chết và của cả những người chưa chết     từ những lâu đài bằng máu đang vang lên những lời nhân nghĩa rằng các thứ lâu đài Đọc tiếp [...]