bây giờ là nói về đám thằn lằn rắn mối

      bây giờ là nói về đám thằn lằn rắn mối nếu như các nhà tiền sử học và các nhà khảo cổ học xếp thằn lằn rắn mối vào hàng con  cháu  khủng  long  theo tiêu chuẩn khoa học thì ta lại xếp chúng  theo tiêu chuẩn hiếu nghĩa tức là để cho chúng phải nhớ đến một thời oanh liệt của cha ông chúng một thời là chủ tể mặt đất và bỗng dưng biến khỏi mặt đất kỷ Triat, mở đầu đại Trung Sinh, cách nay khoảng  từ 250 đến Đọc tiếp [...]