về nỗi nhớ

 

a, là nỗi nhớ, em biết không, thì cũng mới hôm qua, ai đó bước vào nỗi nhớ, những bí ẩn của cuộc đời dường có thể nhìn thấy được trong nỗi nhớ, của một người, hay của cả thế gian, hay của cả đất trời, em biết không, giữa tĩnh lặng của đêm, dường có thể nghe thấy những nỗi niềm ai đó đang thao thức giữa giá buốt của nghìn triệu năm trước, cũng chỉ vì chưa có đủ lời để nói ra giữa đêm tiền sử lung linh bóng dáng một người vừa mới bước ngang qua cuộc  đời của một người, bóng dáng một người vẫn ẩn nấp không hề mệt mỏi trong bao nhiêu thao thức, cũng chỉ vì chưa đủ lời để nói ra cho nên hết thảy trở thành nỗi nhớ, nhưng em biết không, đâu chỉ là đêm tiền sử, nghìn triệu năm sau đêm tiền sử có ai đó đã bước qua cuộc đời một người để lại những nỗi xúc động như được kết tụ tự nghìn năm trước, em biết không, nghìn triệu năm sau đêm tiền sử vẫn chẳng đủ lời để nói ra nỗi xúc động tựa hồ như được hình thành ở phía bên ngoài trần thế, thì cũng mới hôm qua, em biết không, có một nỗi nhớ lớn lao đang diễn ra nơi mặt đất thân yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published.