Tôi vẫn chờ em nối tôi vào thơ

 

 

em vẫn nối ngày vào đêm, em vẫn nối tôi vào trời trăng gió, giữa trời trăng gió, tôi đăm đắm một ngày em nối tôi vào thơ, em nối tôi vào đâu tôi cũng nghe  hạnh phúc, em, một ngày nào, nhất định em nối tôi vào thơ, em bọc lấy vuôn thơ, em bọc cả tháng đợi năm trôi, tôi vẫn chờ em ở đó, giữa tháng đợi năm trôi, em bọc cả những lời tôi nói với em, những lời tôi nói với em đã thành thi ca ngàn năm cổ độ ngàn dặm đi về, em thuộc cả thơ tôi, thuộc cả nắng quái cuối chiều, giữa lúc tôi lang thang giữa nắng quái cuối chiều, một quảy thơ, em khóc ướt cả con đường đến nhà tôi, xưa nay là vậy, một cõi cùng nhau, sớm khuya một gánh, có khuya mấy thì tôi và em cũng phải thức để chia nhau.

 

tháng 3.2018

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.