THI PHÁP CỦA ĐẤT/QUI TẮC CỦA NHỮNG CƠN MƯA

                                                 hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com

 

 

 

Ô dằng dặc một vùng trời mây trăng gió

 

 

ta vẫn ngồi yên trên đất lắng nghe cuộc tuần hoàn của mưa nắng, ô đất, nước, lửa, khí , những yếu tố cấu thành hoàn vũ cứ như một phương trận nhiệm mầu, đóng mở khôn lường, có  khi chỉ một áng mây nhỏ trôi qua, nhưng sau đó là cả cuộc chuyển đổi bất thường [ con chim cứ tưởng bầu trời trước mặt luôn cao rộng, chẳng hạn vậy, con cá cứ tưởng áng mây trôi chỉ để lại hình dáng bình yên trên sông nước, chẳng hạn vậy…] sự bí ẩn, nền tảng của cuộc tuần hoàn, làm đảo lộn thế giới quan của hết thảy muôn loài, ô, mi, loài tảo, có sự lầm lẫn  nào ở đây không nhỉ, sao sự yếu mềm lại thuộc vể cuộc hiện hữu sơ kỳ, ô, mi đã lùa ta vào vùng biển cạn để cho sự sinh và sự chết  xảy ra cùng lúc, lũ cá một lần sinh đẻ là một lần chết nói với dự phóng bất nhẫn của tạo tác, ta vẫn ngồi yên trên đất nhìn thấy những cái chết không hề biết trước,

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
9 AM 28.8.2022
[trong trường ca đang viết: THI PHA!P CỦA ĐẤT]