Thi pháp của đất/ Qui tắc của những cơn mưa

    Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com

 

 

 

ta đi, sông hồ dõi bước, nó là cụộc diện của luân lưu [danh mục của hành trình bao gòm những hồ hỡi và hoài nghi] nửa đời dừng chân ở một khúc nhỏ phiêu du, hỏi, vậy thì phía trước còn lại bao nhiêu nữa, ân tình đã đầy ắp hành trang [cái quẫy đuôi của con cá trong con nước lên ôm mang cả một hành trình bất trắc, hay, lời buông thả của đàn sếu trong đêm, lũ cò muốn diễn tả thanh khiết của hòan vũ nhưng nói không ra lẽ, hay, cái buổi chiều thanh bạch, che mắt nhìn ráng đỏ ở phía trời tây cứ thấy nhớ nhung những cơn mưa cũ, con người với chim muông vui buồn cùng trời đất là cuộc ân tình nước lửa …] nửa đời dừng chân ở một góc nhỏ sông hồ, bỗng thấy tỉnh ra, vậy thì ta đã trải qua bao nhiều lớp phù vân, có khi đứng nghĩ ngợi dưới trời mây cứ thấy như mọi thứ đang tan thành cát bụi,

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại ]
9 AM  29.8.2022

[trong trường ca đang viết: THI PHÁP CỦA ĐẤT]