Thi pháp của đất/ Qui tắc của những cơn mưa

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com

 

 

 

 

có khi chỉ là tiếng vạc kêu sương, thứ tự sự của chim, đêm, sự diễn đạt của hoàn vũ đang hồi thư thái, đám sao trời đang xem lại xiêm y, cách nhìn, và cách tỏa sáng, loài giáp xác chỉ chờ thử lũ sinh sau có động thái gì khác thường không, và bầu trời của buổi đầu hôm hòa hoãn một cách chưa từng, hồn phách hoàn vũ đôi khi lại tỏ ra kín đáo một cách cao khiết, ai bảo tiếng vạc kêu sương không phải là một góc nhỏ của âm ba cổ độ, hoàn vũ là tiếng của ngàn năm, của trăm triệu năm, nghe, và hiểu không phải bằng trí, mà bằng cuộc cưu mang của bản ngã, tiếng vạc kêu sương nó là cách cái dằng dặc nghìn triệu năm muốn thốt nên lời, chỉ khu biệt lại trong lời chim, nhưng thực ra nó là cuộc ủy thác nhiệm mầu, hoàn vũ muốn bày tỏ cùng muôn sinh điều cốt tử, và chim thốt nên lời, có khi chỉ là tiếng vạc kêu sương, nhưng ta nghe và nhận ra sức vóc rộng lớn của cuộc tuần hoàn, kêu sương là đi tới quyết định tột cùng của bản ngã, 

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
9.30 AM  30.8.2022
trong trường ca đang viết: THI PHÁP CỦA ĐẤT]