thế giới và em

 

và sau đó là một thế giới đầy nắng, chẳng còn chỗ cho tăm tối và sai lầm,

chân lý bắt đầu lên tiếng trên khắp mặt đất,

và em, trong bộ áo quần giản dị em bước đi giữa niềm cảm hứng của thế kỷ,

tôi đã đem tặng em một thế giới đầy nắng,

và chờ,

 

2013-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.