cổ tích của đất/những lời lẽ thô bạo con người làm hoen ố trinh nguyên của đất

  CHƯƠNG BA NHỮNG CẢM THỨC GIẢ ĐỊNH   sáng ấy đất trở giấc khỏa ra những ngọn khói vui những ngọn khói  tích tụ từ những dòng sông uốn khúc châu thổ phù sa bát ngát bóng mây qua suốt  hương đồng nội những ngọn khói tích tụ từ những bước chân bờ cỏ cánh chim sải giữa thời gian lúa thì con gái nức mùi sử thi…   những lời lẽ thô bạo con người làm hoen ố trinh nguyên của đất tôi chẳng thể nào yên khi từ đất luôn vọng lại những lời khẩn thiết rằng những Đọc tiếp [...]