cái tức thì

  Mảnh nhật ký đen ta viết hôm qua cũng là một mảnh thư tình. Nó là thư tình làm bằng văn chương. Hôm qua ta viết. Và cũng chưa biết gửi cho ai. Nhật ký đen ta viết hôm nay cũng là một mảnh thư tình. Thư tình làm bằng văn chương. Ta biết ta viết cho ai. Người con gái ấy ở thật xa. Ta biết em đang ở thật xa. Chốn ấy. Biết em đã luôn viết cho ta. Cũng những mảnh thư tình làm bằng văn chương. Ta biết em đã luôn viết cho ta. Không biết mệt mỏi. Nhìn ánh mắt đang nhìn Đọc tiếp [...]