Siêu hình học của người [bốn]

Đã đăng siêu hình học của người I, II,III núi như thể  niềm cảm hứng có vẻ chẳng bình thường nếu không nói là có chút mưu toan nào đấy trong tạo dựng thế giới của tạo tác, bỗng ngoi lên, phác vẽ lên một cuộc hiện hữu khác thường từ vẻ phẳng lặng của đất, giấu ở trong nó, giấu ở trong cuộc hiện hữu đó là những gương mặt bi tráng của thời gian, nếu có một cuộc nổ lớn [big bang] thì núi là một trong những vật thể cất tiếng khóc đầu tiên, Đọc tiếp [...]