Siêu hình học của người [22]

                                                thơ, nó là những trường thành  gìn giữ hết thảy những                                                 vẻ đẹp của mặt đất và con người   nàng lại viết cho tôi,  hoa tử đinh hương của  Thomas Stern Eliot vẫn mọc trong đất chết, Đọc tiếp [...]