Siêu hình học của người [17]

  hay là có những niềm tin bí ẩn tồn tại trong nhân loại, người ta tin mình có một vị thần để thờ phụng và ngoài ra chẳng có thần linh nào khác, hay người ta tin mình là minh triết và ai nghĩ trái với họ đều sai lầm tuốt, hay sống là để múa hát, để tuyên bố điều này điều nọ, rồi chết, tôi không biết, ngay cả tôi cũng không biết làm sao tôi lại gặp được nàng, một ngày tháng giêng, cái cách phô bày hương sắc của đám hoa dại nơi bờ rào con đường làng Đọc tiếp [...]