Cuộc dong ruổi của ngôn từ [3]

hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com     bầu trời vẫn giữ thứ vẻ buồn khó gọi tên ấy, mùa thu cứ như một thứ hao gầy, đến lúc ấy tự nhiên không thể không để cho mình bị tổn thương, mấy nghìn năm người ta vẫn nghĩ mùa thu như một thứ bất trắc bỗng hiện ra giữa cõi dằng dặc của thời gian, nó, cái bất trắc ấy cứ chùng xuống như thể sức vóc của năm tháng đến lúc ấy phải rơi vào cuộc lưu ly, không thể không nói là một cuộc lưu ly, vẻ Đọc tiếp [...]