Ở miền đất có hoa đá đỏ

Philippe Marchand / Mỹ     tôi lại phải ghi vào cuộc hành trình của mình một hạt bụi nữa, một hạt bụi giai nhân, kẻ giấu mặt, tên của nàng, ở miền đất có nhiều hoa đá đỏ ấy người ta gọi nàng là kẻ giấu mặt [không phải người con gái của dáng vẻ vô biên đâu] tôi vừa đặt chân đến miền đất có nhiều hoa đá đỏ ấy, và vừa trông thấy hoa đá đỏ nở ở hai bên đường thì nghe nàng nói thế giới là cuộc chơi không hề kết thúc, cách nói ấy Đọc tiếp [...]