Nỗi ám ảnh tháng sáu

  con sông Sài Gòn trong trí nhớ tôi như thứ vật thể rắn chắc của thời gian, cứ nằm mãi đâu đó lâu lâu lại nhắc nhở tôi rằng có một dòng sông mang đi những phù sa và để lại những dấu tích sự lắng kết như thể để cho tôi còn biết giận dữ như lũ chim lũ cò giận dữ khi con người cướp mất những rừng bần rừng đước ở hai bờ con sông Bến Nghé thuở rừng bần rừng đước của lũ chim lũ cò rơi vào cuộc mở đất của con người thì sông Sài Gòn gọi Đọc tiếp [...]