ta mang thơ vá trời

 

ta mang thơ vá trời
em nhìn vào chữ nghĩa
mắt bão
những con sóng cuốn sạch những vần điệu lởm chởm

ta đem thơ đổi sự thật
em chạm vào
đoạn
khúc
những thiên thạch
lạnh ngắt niềm cảm hứng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.