Ta đi giữa thời nước nhà loang lổ bóng hoàng hôn

 

Cơm nhà áo nhà ta ra đi hề

Giày mang gươm mang ngựa cỡi

Không cách nào chém được lũ phản bội tổ tiên hề

Đành ngửa mặt lên trời chửi

Tiên sư đám vua quan hèn mạt hề

Ta đi giữa trời chan chan nắng

Mồ hôi áo thấm kiểu phong trần

Đường dài đường dài hề

Sợ lắm

Đã đến lúc vận nước đen hề

Buồn lắm

Ta đi giữa thời loang lổ bóng hoàng hôn hề

Người ngựa nát lòng

 

Giã 16PM 11.6.2018