Siêu hình học của người [ba]

 

Đã đăng cuộc chống lại bóng tối I, II

bờ con suối rừng trong đêm như thể một thứ bờ vực thẳm, đêm tháng tư tôi nằm ở bờ con suối rừng như thể nằm nơi bờ vực thẳm, bỡi tôi cứ có cảm tưởng chỉ thay đổi một chút trong nghĩ ngợi là có thể rơi vào thứ thế giới quan tăm tối, vào khoảng quá nửa đêm, hay quá ngọ nhỉ, bỡi trước đó một chút là giữa trưa, trước cái đêm tối một chút là ánh sáng của ngày, và tại sao lại xảy ra như thế trong cách nhìn thế giới của tôi thì tôi không biết, rất may là vào khoảng quá nửa đêm một chút con ốc đá [ốc suối] từ đâu dưới lòng suối đã khô cạn nước bò lên nằm ngủ cạnh tôi, tôi không ngờ là tôi lại cảm thấy vui sướng, nếu không nói là cảm thấy may mắn, khi một loài sinh vật không biết thể hiện cho các loài khác biết là mình đang nghĩ gì lại biết cách an ủi tôi, bạn chớ hoài công nghĩ ngợi về những gì nhìn thấy trong cuộc  dịch chuyển, bạn chớ hỏi tại sao lại thế này tại sao lại thế kia, bỡi ngay cả chính bạn cũng chẳng thể trả lời tại sao bạn là người mà không phải là con ốc đá, tôi cứ thấy như con ốc đá đang chuyển những lời lẽ ấy sang nghĩ ngợi của tôi, tôi ngồi bật dậy, thử đặt tay lên một sinh vật từ lâu con người vẫn xếp vào lòai nhuyễn thể [loài thân mềm] một sinh vật có mặt tự kỷ silua, đại cổ sinh, 400 triệu năm trước, một sinh vật sinh ra trước tôi đến 4oo triệu năm đêm tháng tư lại mò  đến nằm ngủ với tôi, 400 triệu năm loài ốc đá vẫn trú ẩn ở các hang hốc ,  nơi tăm tối trên các  suối rừng, 400 triệu năm con ốc đá vẫn là con ốc đá,  một cuộc đi con người không gọi cuộc đi, mà gọi là bò, vào khoảng quá nửa đêm con ốc đá đã bò lên nằm  ngủ với tôi, tại sao cho đến lúc  bỗng dưng tôi không còn nhìn thấy có khoảng cách nào giữa ngọ và giữa khua thì con ốc đá lại bò lên nằm ngủ với tôi, những chuyện như thế có thuộc cuộc chống lại bóng tối hay không.

 

giã   11 AM  21.5.2018