Rột cuộc thì bọn họ là ai

Và thực sự toàn bộ tiến trình của thế giới không
là gì ngoài một cảnh tiếp theo của Điên Rồ, tất
cả các diễn viên đều là những kẻ ngốc và những
kẻ điên rồ như nhau, và do đó, nếu người nào cũng
khôn ngoan thực dụng để được như là số ít/
And
indeed the whole proceedings of the world are
nothing but one continued scene of Folly, all the
actors being equally fools and madmen; and
therefore if any be so pragmatically wise as
to be singular/ERASMUS [Hà Lan, 1466-1536] /
PRAISE OF FOLLY /CA NGỢI  ĐIÊN RỒ

 

[…]

 

ta trốn nhà lên núi Nung là để tìm xem chiếc máy bay đã rơi xuống núi ấy hồi thế chiến thứ nhất, câu chuyện vẫn được người lớn trong làng kể đi kể lại, rằng, bấy giờ chiến tranh nổ ra khắp nơi trên thế giới, không biết máy bay phe nào đã bay ngang qua bầu trời quê ta, các vị thần  núi Nung đã dùng phép thuật giữ lại trên núi, sự tích còn được nâng lên thành cổ tích, là các vị thần núi Nung đã cứu sống các tay lái may bay, dạy cho cách làm người, rồi mang trả về quê hương bọn họ, câu chuyện như thể niềm tự hào của một vùng đất, chính là các vị thần linh của quê ta đã làm chậm lại sự lan tỏa của chiến tranh, và ta, bấy giờ đang tuổi mười lăm, vừa được hun đúc trong bầu không khì mạo hiểm của con người đương đại vừa thừa hưởng thứ trí tuệ mơ hồ của các vị thần núi Nung, chưa hiểu hết thứ nguyên tắc trần gian là con người  luôn tin vào các thế lực siêu nhiên, và phổ hệ về các vị thần linh luôn được xem như văn hiến nòng cốt trong sự tồn vong của xứ sở, việc ta lên núi để tận mắt nhìn thấy xác chiếc máy bay các vị thần đã cất giữ ở đó chỉ là thứ hiếu kỳ của tuổi trẻ, người ta có thể chế tạo ra thứ máy móc bay được trên trời như chim, và chỉ mỗi việc đi xem thứ máy móc đã bị các vị thần làm hư hỏng  ta lại không dám hay sao, ta trốn nhà ra đi vào lúc con gà cồ nhà ta mới gáy lần đầu, vừa đi vừa chạy, đến nơi mặt trời đã gần đứng bóng, thấy núi Nung không còn đơn giản như mỗi lần đứng tựa cửa nhà  nhìn thấy, ngay phút đầu tiên đặt chân lên núi ta đã là kẻ lạc rừng và bị bọn họ trói bỏ giữa rừng,           

[trong RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI]