Rabindnarath Tagore/Nhà và thế giới/Chương 1

Câu chuyện của Bimala

1.

MẸ, giờ ở đó lại trở lại trong tâm trí con dấu son đỏ nơi vầng trán nàng, bộ sa ri nàng mặc với viền đỏ rộng, và ở đó [là] đôi mắt tuyệt vời của nàng, thẳm sâu và yên bình. Họ đến vào lúc cuộc hành trình của cuộc đời con bắt đầu, tựa như tia bình minh đầu tiên, cho con thứ thức ăn vàng cho con đi tiếp.

.
Bầu trời tỏa ánh sáng màu xanh, và khuôn mặt mẹ tôi [thì] sẩm tối, nhưng mẹ là ánh tôn nghiêm và vẻ đẹp của mẹ sẽ làm mất đi mọi thứ hư ảo của cái đẹp.
.

Ai cũng nói tôi giống mẹ tôi. Hồi thơ ấu tôi thường cảm thấy cay đắng về điều này. Nó khiến tôi tức giận với chiếc gương soi của mình. Tôi nghĩ đó là sự thiên vị của Chúa sự thiên vị bao phủ lấy chân tay tôi—rằng nét mặt u hoài của tôi không phải là món nợ của tôi, nhưng [có lẽ] đã xảy ra với tôi bỡi một vài lầm lẫn nào đó. Hết thảy những gì còn lại với tôi là để hỏi vì Chúa tể của tôi về cách thức phân chia thế nào, cho tôi có thể lớn lên thành hình mẫu của một phụ nữ, như người ta đọc nó trong một vài bài thơ sử thi
(còn tiếp)
.
.
THE HOME AND THE WORLD
CHAPTER ONE
.
Bimala’s Story
.
1.
MOTHER, today there comes back to mind the vermilion mark [1] at the parting of your hair, the __sari__ [2] which you used to wear, with its wide red border, and those wonderful eyes of yours, full of depth and peace. They came at the start of my life’s journey, like the first streak of dawn, giving me golden provision to carry me on my way.
.
The sky which gives light is blue, and my mother’s face was dark, but she had the radiance of holiness, and her beauty would put to shame all the vanity of the beautiful.
.
Everyone says that I resemble my mother. In my childhood I used to resent this. It made me angry with my mirror. I thought that it was God’s unfairness which was wrapped round my limbs—that my dark features were not my due, but had come to me by some misunderstanding. All that remained for me to ask of my God in reparation was, that I might grow up to be a model of what woman should be, as one reads it in some epic poem.

.
Nguồn : http://www.gutenberg.org/cache/epub/7166/pg7166-images.html…