Phụ lục: Đọc tác phẩm nước ngoài

 

 

*Blogging Pound’s The Cantos: Canto III 
*Ezra Pound và Canto II

*Czeslaw Milosz /Một bài ca về ngày tận thế
*Virgil và Aeneid
*Ovid (1) và Biến Hình
*Ezra Pound và Canto I

*Đất hoang/Trò chơi cờ vua
*Một ghi chú cho mùa đông
*Trái tim tôi để ở San Francisco-Douglass Cross
*Một kẻ học việc

*Joyce Carol Oates người viết không mệt mỏi
*Tiếng gào rú gì còn lưu giữ trong nghi lễ
*Walt Whitman: Bọn họ không hiểu thế nào là bất tử

*Đất Hoang/Lễ Mai Táng Người Chết
*Vẻ đẹp thầm kín-Marice Maeterlinck

*Walt Whitman với cỏ và sự sống và cái chết
*Maurice Maeterlinck và tĩnh kịch [static drama]
*Bất định/The Unidentified-Tahar Ben Jelloun
*Giản đơn/Simplycity-Jorge Luis Borges
*Ô Lybia của tôi/O My Lybia-Laila Neihoum
*Nếu chỉ có biển là có thể ngủ được/If only the sea could sleep-  Adonis
*Quan tâm/Concern- Elizabeth Ellen
*Cấu trúc/Composition-John Ashbery
*Đề từ Leaves of Grass-Walt Whitman
*Một cuộc quan hệ tình dục trong thi ca
*Hát về mình/Song of Myself-Walt Whitman