Phụ lục: Đọc tác phẩm nước ngoài

 

 

*Blogging Pound’s The Cantos: Canto III 
*Ezra Pound và Canto II

*Czeslaw Milosz /Một bài ca về ngày tận thế
*Virgil và Aeneid

*Ovid (1) và Biến Hình
*Ezra Pound và Canto I
*Đất hoang/Trò chơi cờ vua
*Walt Whitman/Lá Cỏ/Cuốn 23/Bên bờ Ontario trong xanh/ Chương11
*Trái tim tôi để ở San Francisco-Douglass Cross
*Một kẻ học việc

*Joyce Carol Oates người viết không mệt mỏi
*Tiếng gào rú gì còn lưu giữ trong nghi lễ
*Walt Whitman: Bọn họ không hiểu thế nào là bất tử

*Đất Hoang/Lễ Mai Táng Người Chết
*Vẻ đẹp thầm kín-Marice Maeterlinck

*Walt Whitman với cỏ và sự sống và cái chết
*Maurice Maeterlinck và tĩnh kịch [static drama]
*Bất định/The Unidentified-Tahar Ben Jelloun
*Giản đơn/Simplycity-Jorge Luis Borges
*Ô Lybia của tôi/O My Lybia-Laila Neihoum
*Nếu chỉ có biển là có thể ngủ được/If only the sea could sleep-  Adonis
*Quan tâm/Concern- Elizabeth Ellen
*Cấu trúc/Composition-John Ashbery
*Đề từ Leaves of Grass-Walt Whitman
*Một cuộc quan hệ tình dục trong thi ca
*Walt Whitman/Song of Myself [1-10]
*Sắp xếp Virgilianae (1) –Edward Hirsch

*Lời đề tặng-Czeslaw Milosz tự chuyển nguyên tiếng Ba Lan sang tiếng Anh
*Thế giới chưa kết thúc- Charles Simic

*Thomas Stern Eliot/ Đất hoang/Bài giảng lửa

*Heart of Darkness-Joseph Conrad
Tường trình từ thánh phố bị bao vây-Zbigniew Herbert
Ezra Pound [Mỹ, 1885-1972] và Pisan Canto
Thơ William Staney Merwin [Mỹ, 1927-2019]
H. Auden (Anh, 1907-1973)- Khúc Ru
Virgil [Ý,70 tcn-19tcn] và Aeneid/Cuốn thứ 10/Cuộc hiến trên bờ biển
Sử thi Gilgamesh/Cuộc tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu
Về bản chất của các sự vật-LUCRETIUS [Titus Lucretius Carus, La Mã, 99 – 55 tr.CN]
Giacomo Leopardi [Ý, 1798-1837]-Canti/To Italy
Sappho: ‘Một Trăm Lời Bài Hát
Thơ Adam Zagajewsky [Ba Lan, 1945]
Thơ W G Sebald [Đức, 1944-2001]
Zbignew Herbert [Ba Lan, 1924 –1998]- Cái chết làm gì chúng ta
Walt Whitman/Bài hát chính tôi/khúc 11 &12
Rabindranath Tagore [Ấn Độ, 1861-1941]/Nhà Và Thế Giới

Walt Whitman/Lá cỏ/Cuốn 23/Bên bờ Ontario trong xanh/Khúc 1&2

Rabindnarath Tagore/Nhà và thế giới/Chương 1
Adam Zagajewski/Mùa thu

Adam Zagajewsky [Ba Lan, 1945] / Để đến Lvov (*)
Thomas Stern Eliot/Đất hoang/Sấm truyền gì
Thơ Zbigniew Herbert [Ba lan, 1924-1998]

Zbigniew Herbert [Ba Lan, 1924-1998] Một bài thơ ballad [bảo] rằng chúng ta không mất đi

Rainer Maria Rilke [Đức 1875-1926] Bi ca Duino/ Khúc 1

Thomas Stern Eliot [Anh, 1888-1965] / Đất hoang [đủ 5 khúc]


Rainer Maria Rilke [Đức, 1875-1926] Bi ca Duino/ Khúc 

Zbigniew Herbert-Rừng Ardennes

VỀ BẢN CHẤT CỦA SỰ VẬT/CUỐN I/ THỰC THỂ VĨNH CỬU- LUCRETIUS [Titus Lucretius Carus, La Mã, 99 – 55 tr.CN]

Czeslaw Miloz/ Luận về thơ/ Khúc IV: Thiên Nhiên

ERASMUS [Hà Lan, 1466-1536] /PRAISE OF FOLLY [CA NGỢI  ĐIÊN RỒ]

ERASMUS [Erasmus thành Rotterdam,  Hà Lan, 1466-1536 ] LOB DER TORHEIT[1509] / PRAYSE OF  FOLLY / CA NGỢI ĐIÊN RỒ

Ovid/Metamorpho/Cuốn 15

Thomas Stern Eliot/Bản tình ca của J. Alfred Pryfrock

Joseph Brodsky [Nga, 1940-1996]- Một phần của lời nói

Thơ Jorge Louis Borges

Thơ Adam Zagajewsky

Jorge Lois Borges/Browning quyết trở thành thi nhân

Thơ Zbignew Herbert

Zbignew Herbert-Từ chuyện thần thoại

Thơ Tomas Transtromer

Tomas Trstromer-Khúc mở đầu

Thơ Tomas Transtromer
Comte De Lautreamont/Maldoror/Cuốn Một/ 1,2,3,4,5

Jorge Louis Borges/Nghệ thuật thi ca
Jorge Louis Borges/ Chia tay

Jorge Louis Borges/Giới hạn

Jorge Luis Borges /Người đọc