phía bên kia của suy tàn

250px-Ivan_Meštrovic
[Ivan Mestrovic, nghệ sĩ 
điêu khắc Croatia, 
sinh năm 1883, mất năm
1962 ] 
Tôi gặp ông vào một buổi chiều có những đám mây buồn lang
thang trên bầu trời mùa thu. Gặp ở nơi mặt đất thứ hai của
văn minh đương đại. Thế giới của 3W. Thế giới World Wide Web.
Có quá nhiều người nói về ông, Ivan Mestrovic. Không phải kẻ am
hiểu về hội họa, điêu khắc, nhưng tôi cũng muốn nói về ông.
Đúng hơn, không phải nói. Mà là ghi lên những dấu tích của trí
tuệ ông một chút nghĩ ngợi. Dẫu là một khổ nạn. Hay một niềm
cô đơn. Hay nỗi thống khổ. Đằng sau tất cả những thứ có vẻ
mất mát ấy là sự sung mãn đến mức không diễn nổi. Tác phẩm
của ông là phía khác của cuộc sống khiếm khuyết. Phía của
sung mãn. Của phồn thực. Dạo qua tác phẩm của ông trên thế
giới 3W, phút chốc tôi cảm thấy tiêu tan hết thảy những ám
ảnh của suy tàn. Femme tourmentée (Người đàn bà thống khổ)
là một trong những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại của Ivan
Mestrovic đang tồn tại trên đất nước Croatia. Một người đàn bà
nằm giữa đất nước Croatia mà đau khổ. Ôi, một Croatia triết học.

Leave a Reply

Your email address will not be published.