Những đứa con thất thủ của đất/Trong cuốn sổ ghi chép của tôi

Willem de Kooning/Mỹ-Hà Lan       *trong cuốn sổ ghi chép của tôi, mi, đất làng ta, nguồn cội của thi ca này, ta viết giữa hơi thở của lá, của chim, của những sự tích đằng đẵng niềm cố quận, hết thảy đều là chuyện cũ, đều thở bằng hơi thở của mi, đất làng ta , mi cưu mang chín khúc mang nặng của mẹ ta, mi cưu mang  bảy mươi hai khúc cần lao của cha ta, mi cưu mang ta thành bụi bặm, người ta chỉ phủi lên áo khinh cừu của mình thì biết ta là Đọc tiếp [...]