Viết [6]

  Jean Dubuffet-Pháp     đừng để cho thế giới trôi qua một cách dễ dàng, mà phải dừng lại để nhìn nó, lúc nào cũng phải dừng lại, biện pháp tốt nhất là phải dừng lại, hay nói một cách nghiêm túc là phải luôn dừng lại, một tiếng chim cu trên bờ tre trước ngõ, chuyện cũng thường thôi, nhưng vào lúc ta dừng lại ấy thì không còn là tiếng chim cu vào những lúc ta để cho nó trôi qua, bỗng, trong những thứ thường nhìn thấy, đôi mắt đen ngờ nghệch, Đọc tiếp [...]