Một chút hoang sơ

John Richard Mason/Mỹ     vậy thì ngươi hãy viết những gì đã nhìn thấy, những gì đang diễn ra, và những gì sẽ xảy ra sau này, SÁCH KHẢI HUYỀN/CHƯƠNG THỨ NHẤT/ĐOẠN 19 suối rừng có vẻ ngưng chảy hết, hay có vẻ khô cạn hết, bầu trời vắng bóng lũ chim đi trốn mưa [thường vào những ngày mùa đông thì lũ chim từng đàn từng đàn vút qua núi rừng, vừa bay vừa kêu, ra vẻ hốt hoảng, thật ra thì đấy chỉ là thứ tín hiệu cho một sự việc hơi cấp Đọc tiếp [...]