OVID/METAMORPHO/CUỐN   15

 

 

 

 

Và bây giờ thì thần truyền cảm hứng cho lưỡi của tôi, lưỡi của tôi/Sẽ làm theo những gì thần dạy bảo/Tôi sẽ tiết lộ những sự thật của tôi, bày ra cả miền trời /Và sấm ngữ của thiên linh trí nhớ tiết lộ/Tôi hát những điều vĩ đại / “And now the god inspires my tongue, my tongue/“Shall follow what th’ inspiring god directs,/“My truths I will disclose, display all heaven,/“And oracles of mind divine reveal./“I sing of mighty things,…

 

 

 

Trên những ngôi sao cao nhất. Vẫn là sự vĩnh cửu/Sẽ là tên tôi. Nơi sức mạnh của Rome trải ra/ Ở bên trên chế ngự mặt đất, thơ tôi sẽ được đọc/Above the loftiest stars. Eternal still/Shall be my name. Where’er Rome’s power extends/O’er conquer’d earth, my verses shall be read;