những tổ hợp của chữ/khói bụi(1)

 

những tin tức về mặt đất luôn được trang bị bằng những giọng điệu nghiêm trang
một vì vua vừa bị treo cổ ở phía bên kia sông về tội chống lại loài người
tôi có thể chết cho tổ quốc tôi, lời của một nguyên thủ quốc gia trong lể nhậm chức
những tin tức về mặt đất có vẻ như được thiết kế với tính hai mặt của ngôn ngữ

tôi nhớ nàng
tôi liên tưởng đến nàng bằng những tin tức tôi thiết kế vào một đêm mùa đông

gió mưa và nỗi nhớ

em như khói bụi tình yêu làm mờ cay mắt tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.