những giọt nước mắt của em

 

ta nói là ta đã nhìn thấy vào một ngày tận phía đầu kia mặt đất tuyết vẫn rơi làm héo những ngọn cỏ vừa mới nhú lên vào một ngày mùa xuân vào một ngày tận phía đầu kia mặt đất em đã gửi cho ta những nụ cười mùa xuân có kèm theo những bông tuyết trắng ta nói là ta đã nhìn thấy những bông tuyết trắng tận những nghìn năm trước ai đứng trong tuyết trắng chờ ta để những nghìn năm sau ta nhận được nụ cười mùa xuân được gửi từ chính tay em hay là em đã khóc vì hạnh phúc những giọt nước mắt hạnh phúc đã tan ra trong tuyết làm héo những ngọn cỏ vừa mới nhú lên  vào một ngày mùa xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published.