Những diễn tập tiến hóa


Francis Bacon /Anh

 

 

 

cách thức của một con ve sầu sửa soạn giọng kêu cho một mùa hạ buồn hay cách thức của một con thiêu thân tập sống cho một cuộc sống ngắn ngủi, hết thảy những cách thức của hết thảy các loài  sinh vật trong buổi đầu diễn tập cho một cuộc tiến hóa dài lâu là nói hoài không hết, ô những nghìn năm cúi xuống những tường trình nhỏ bé, những đống sử sách về học chính trị học văn chương học triết học học cơ cấu học giải cấu [những tàng thư các] nó chỉ là những vạt chữ, những con chuột chù có túi nghe nói là tổ tiên con người, những con vật nhỏ bé từng thực hành cuộc tẩu thoát khỏi loài khủng long tàn bạo nghe nói trong túi chúng cũng có một vạt chữ, thứ hành trang, nếu sau này quả chúng là tổ tiên con người, thì đó là thứ vật thể có tên homosapien, ồ, homosapien, nó là thứ vạt chữ, con ngựa nòi phương đông của tôi dường biết tôi đang sa vào thứ ý tưởng mang tính bản thể luận chết tiệt ấy cứ nhảy chòm lên, hí, rồi một bầu trời dày đặc những vì sao lại hiện ra, tôi biết đấy là một cuộc cách mạng có tính  thể nghiệm, chỉ không biết chủ nhân nó là ai, loài người của bạn gọi là giữa trưa, hình như có  nơi còn gọi là ngọ thiên, nhưng ta thì gọi là giữa khuya, hóa ra vị thần đã rời bỏ đỉnh ô lim pia tôi đã nhìn thấy hôm ấy là chủ nhân của cuộc cách mạng có tính thể nghiệm, nghe người cắt nghĩa thế nào là giữa trưa và giữa khuya tôi thấy rất vui trong lòng, thưa sắp tới thì người sẽ làm gì, tôi thưa nói, và đến lúc đó  mới vỡ ra, thì ra đó là vị thần đình làng tôi, kẻ đã bỏ đi từ khi ngôi đình làng bị chiến tranh tàn phá, tôi chỉ biết là người đã ra đi từ buổi ấy và không biết người đã đến đỉnh olympus tự bao giờ, “thần đình làng Cù, lo việc tế tự và dịch bệnh”, người vẫn còn giữ tấm mề đay olympus nơi ngực áo, thì ta cũng chỉ thử sức mình một chút thôi, rồi đây, hết thảy các loài trong trời đất  phải tự tìm lấy cách thức mà tồn tại, người nói, và lập tức, nơi bầu trời trên đầu tôi, lũ vạc ăn đêm bắt đầu réo gọi nhau,  tiếng kêu của lũ chim cứ như những khúc thức thuộc về thứ nền tảng văn minh dị biệt, văn minh của chim, người thiếu phụ trẻ đẹp tôi gặp hôm ấy cũng đang tất tả đi về phía có tên là miền ẩn ức, và lũ ếch nhái con nào cũng cố làm ra một cái đuôi, bọn chúng đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển hóa dạng thức, cuộc trở về với thuở ban đầu với những con nòng nọc ở nước,

 

[trong NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN]