những bài hát rong đương đại/vẫn còn lẫn giữa những hạt bụi

 

nhưng người đó bảo ta

rằng buổi sớm mai thức dậy bạn sẽ nhìn thấy ánh mặt trời

ta nói là mình muốn biết vị thần nào đã làm sản sinh ra cách đo đếm thời gian

những con số ư, những chuyện như thế là còn lẩn giữa những hạt bụi, nhiều lắm, bạn phải tự tìm lấy

người đó nói

và bỏ đi về phía có những đám mây màu xám

đang kéo tới trên bầu trời sa mạc

Leave a Reply

Your email address will not be published.