những bài hát rong đương đại/và ta đã có lỗi với người con gái ấy

cuối cùng thì ta cũng đã trở lại đất nước sông Nil

người giữ vườn bấy giờ chẳng phải em mà là một kẻ khác

đang  mùa nho chín

có lẽ những người hái nho đang vội vã trong việc hái nho cho kịp trước khi cơn mưa trái mùa đổ xuống

nên chẳng ai nhìn thấy ta từ phương đông mới đến

ngựa còn đang thở dốc

còn ta thì vì nôn nóng gặp lại em nên chẳng thấy mệt

 

 

sông Nil vẫn lặng lẽ như ngày ấy

và những kim tự tháp vẫn rũ xuống  trần gian những cái bóng nghìn năm ân oán

 

 

mỗi ngày có bao nhiêu người đã đến nơi này để tìm gặp

nhưng nàng thì đã đi làm kẻ hầu hạ cho đức vua thần thánh

 

phải rồi cũng là đang mùa nho chín ta đã cầm lấy tay em khi từ giã em để trở về phương đông

ta đã cầm lấy tay người con gái mà ta chỉ biết có mỗi điều

là chủ của vườn nho

là ta đã có lỗi với em

lỗi rất nhiều

vì ta chỉ mới biết có mỗi điều em là chủ của vườn nho

 

cuối cùng thì ta cũng đã  trở lại đất nước sông Nil

chưa tạ tội được cùng em

nhưng lại thêm niềm boăn khoăn trong lòng

sao một vì vua của một đất nước lại không thấy là mình có lỗi khi làm việc ấy đối với em?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.