những bài hát rong đương đại/sao lại chảy về biển Đen?

 

 

sao không chảy đi đâu mà chảy vào biển Đen

niềm băn khoăn ta vẫn dành cho con sông Halys

con sông của những số phận

của những cuộc đời

và của những cái tên đất tên người rất dễ lãng quên

Paphlagon, Cappadocia, Lydia, Mursili I, Mursili II, Urata, Boghaz…

hay chỉ  biển Đen mới chứa đựng nổi những thống khổ dòng sông mang lại

 

sao không chảy đi đâu mà chảy vào biển Đen

một hôm ta dừng chân nơi bờ sông Halys

câu hỏi về dòng sông định mệnh như cứ vang lên trong tâm tưởng

 

(trích trường ca Những bài hát rong đương đại của Nguyễn Thanh Hiện)

Leave a Reply

Your email address will not be published.