Như tiếng sấm mùa xuân

 

Không phải là mùa
xuân. Nhưng hoa vẫn
nở. Lũ ong rừng
vẫn đi hút mật.
Trời đất thì đang
trôi đi trong cuộc
ráo riết tìm kiếm
cho mình một dạng
hình  mới mẻ.Tôi
yêu em, tôi làm
thơ lục bát. Xưa
câu sáu tám êm
như nước con sông
chảy qua đồng làng.
Nay tôi làm thơ
lục bát  để tặng
em thì gập ghình
vó ngựa buổi xuất
quân. Bịn rịn, mà
cũng muốn tỏ ra
là hào kiệt với
em một lần. Cho
nên ngựa dùng dằng
chòm lên như sắp

tuông lên cõi trời,

lại quay đầu về

miền cố thổ. Tôi

yêu em, tôi làm

thơ lục bát. Lục

bát của tôi là

lục bát thời đương

đại. Cho nên chấm

phảy cũng khập khễnh

nhiêu khê như cuộc

giành giật chỗ đứng

trên mặt đất của

con người đương đại.

Tôi chấm phảy là

theo âm vang của

trái tim em. Nửa

đêm thức giấc, em

thành thơ lục bát

Không phải mùa xuân.

Nhưng tôi muốn tôi

và em  làm ra

mùa xuân cho lũ

ong rừng tưởng là

hoa xuân đương nở.

Cho đất trời tưởng

là tôi và em

đang góp sức vào

việc thay đổi dạng

hình trời đất. Cho

nên tôi làm thơ

lục bát tặng em.

Xưa, thơ lục bát

là theo luật lệ

của những kẻ chỉ

biết đọc thơ lục

bát, và đem đặt

chúng vào những khoảnh

rặt mùi luân lý.

Nay tôi làm thơ

lục bát tặng em

là nương theo cuộc

mưu toan của trời

đất. Trời đất muốn

đương đại thì thơ

lục bát  cũng đương

đại. Cần gì phải

hoa nở mới là

mùa xuân. Nửa khuya

tôi chấm xuống dòng

giấc ngủ, chợt thấy

em  hóa thành thơ.

Thơ mở ra giữa

giấc ngủ đang chấm

xuống dòng. Như tiếng

sấm giữa mùa xuân.