nhịp điệu hồi sinh

người giữ đất bảo khi thả cuộc chơi về chỗ đứng nơi mặt đất là để cho con chim bằng có thể bay lượn giữa trời cao và để cho con còng có thể vui đùa trong chuyện xe cát nơi bãi biển, nó là nhịp điệu hồi sinh, còn những chuyện giả và thật chân lý hay sai lầm… là do các loài nơi mặt đất nghĩ ra

 

mới hôm qua, có rất nhiều kẻ khóc vì chẳng còn đất để gieo trồng, người giữ đất liền ném cho bọn họ một cuốn sách đã cũ, mở thử thì thấy chi chít những chữ, nhưng thoáng cái chỉ còn những trang trắng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.