ngày phán xử đầu tiên

 

 

 

bọn họ nhân danh công lý xét xử em

vào một sáng có lũ chim trời bay về từ biển nam

đừng sợ

bỡi công lý chẳng qua cũng chỉ là những thứ nghĩ ra

bỡi con người

ngày phán xử đầu tiên

em vẫn lộng lẫy giữa những lời luận tội

của những kẻ mặc áo màu đen của lũ quạ xói xỉa

 

ta sẽ mang thơ đến cứu em

đừng sợ

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.