mùa thu[6]

nhưng lũ chim thì đón mùa thu theo cách thức khác
chúng lơ đãng bay giữa những vật thể màu xám của thu
thỉnh thoảng buông một tiếng kêu
lũ chim đang nói những gì vậy?

tôi đi hỏi thử mùa thu
chớ để tâm chi
đó là dấu hiệu của vô tình

không phải mùa thu mà là đất nói

tôi đã nhìn thấy được sự bất ổn của hiện hữu
nhưng cớ sao chim lại đi vô tình với cuộc tạo tác vĩ đại?
tôi lại đi hỏi thử mùa thu
lần này thì đất bảo tôi là kẻ cần mẫn trong cuộc sống
cũng tốt thôi về chuyện ham hiểu biết về thế giới

đất bảo
và sau đó là sự lặng lẽ bất thường
tôi nhìn thấy mùa thu như đang xoi mói nhìn tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.