lại nói về lũ con cháu lũ bò sát

sáng nay ta lại đi xem lũ rắn xây nhà đã xong chưa

những lâu đài bằng máu của cả những kẻ ngây ngô

của cả những kẻ không ngây ngô

của cả những kẻ vờ quay lưng lại với cuộc sống

của cả những kẻ đang mang gươm xông vào các cuộc ẩu đả giữa  lũ người

mặt đen và lũ người mặt trắng

của cả những người đã chết

và của cả những người chưa chết

 

 

từ những lâu đài bằng máu đang vang lên những lời nhân nghĩa

rằng

các thứ lâu đài đã xây xong

và chúng

lũ rắn ấy

là không cần đến máu người nữa

 

 

nhưng

ai chẳng biết lũ chúng là con cháu của lũ bò sát hung tàn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.