Jorge Luis Borges/Người đọc

 

 

 

Của người kỵ sĩ ấy với dáng vẻ héo, khô
Người ta đoán cái ngoại diện và dáng vẻ anh hùng [ấy]
Luôn trên bờ vực của phiêu lưu
Anh ta chưa bao giờ bước ra từ thư viện của anh ta
[nơi có] Biên niên sử về sự thúc giục của anh ta
Và vở bi hài kịch của nó đảo ngược
Là giấc mơ của anh ta, không phải của Cervantes
Không gì hơn là một giấc mơ
Giống như số phận của tôi vậy. Tôi biết có một điều gì đó
Vĩnh hằng và thiết cốt tôi đã chôn giấu
Ở một nơi nào đó trong thư viện ngày xưa
Ở đó tôi đã đọc lịch sử của người kỵ sĩ
Những chiếc lá chậm rãi gợi về một đứa trẻ đáng yêu
[đã] Mơ về những điều mơ hồ nó không hiểu nổi

 

 

READERS

Translated by A.S. Kline 

Of that knight with the sallow, dry

Complexion and heroic bent, they guess

That, always on the verge of adventure,

He never sallied from his library.

The precise chronicle of his urges

And its tragic-comical reverses

Was dreamed by him, not by Cervantes,

It’s no more than a chronicle of dream.

Such my fate too. I know there’s something

Immortal and essential that I’ve buried

Somewhere in that library of the past

In which I read the history of the knight.

The slow leaves recall a child who gravely

Dreams vague things he cannot understand.

 

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại}
chiều mồng bốn tết Nhâm Dần [4.2.2022]
Nguyễn Thanh Hiện đọc theo bản dịch tiếng Anh của A.S. Kline  trong: https://www.poetsofmodernity.xyz/POMBR/Spanish/Borges.php#anchor_Toc192667882