JORGE LUIS BORGES/FAREWELL/CHIA TAY

                                     

 

tranh Van Gogh /Holland 

 

 

 

Giữa tình yêu của tôi và tôi là hằng trăm đêm
Như hằng trăm bức tường sẽ được dựng lên
Và biển sẽ giống như một thứ ma thuật giữa chúng ta

Không có gì còn lại ngoài ký ức
Ô những buổi chiều mang theo niềm đau khổ
Những đêm khao khát được gặp em
Những cánh đồng trên đường đi, bầu trời
Là những thứ tôi đang nhìn thấy và đang mất đi…

Chắc như đá cẩm thạch
Sự vắng bóng em sẽ đem lại nỗi buồn cho những buổi chiều khác 

 

Farewell (English)

Between my love and me three hundred nights
Like three hundred walls will have to be raised
And the sea shall be like magic between us.

Nothing will remain except memories.
O afternoons brought in with suffering,
The nights aspiring to see you,
The fields on my way, the firmament
That I am seeing and losing…

Certain as marble
Your absence shall sadden other afternoons.

anonim

 

Despedida (Spanish)

Entre mi amor y yo han de levantarse
trescientas noches como trescientas paredes
y el mar será una magia entre nosotros.

No habrá sino recuerdos.
Oh tardes merecidas por la pena,
noches esperanzadas de mirarte,
campos de mi camino, firmamento
que estoy viendo y perdiendo…

Definitiva como un mármol
entristecerá tu ausencia otras tardes.

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
chiều hăm chín tết Nhâm Dần [31.1.2022] 

Nguyễn Thanh Hiện đọc theo bản dịch tiếng Anh của người dịch vô danh trong  https://www.babelmatrix.org/works/es/Borges%2C_Jorge_Luis-1899/Despedida