Joyce Carol Oates người viết không mệt mỏi

   Oates xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình vào năm 1963 và kể từ đó đã xuất bản hơn năm mươi tiểu thuyết, cũng như nhiều tập truyện ngắn, thơ ca, và phi hư cấu. Tiểu thuyết “Them” (1969) của bà đã giành giải National Book Award, và các tiểu thuyết Black Water (1992), What I Lived For (1994), và Blonde (2000) đã được đề cử giải Pulitzer.    EM Ở ĐÂU? truyện ngắn Joyce Carol Oates Người chồng đã có thói quen gọi vợ, ở đâu đó trong nhà-nếu Đọc tiếp [...]