Những vầng trăng bặt dạng/Dưới bóng những cô gái tuổi hoa/Miền đất lãng tử

    Những vầng trăng bặt dạng, hay những góc nhìn, châu Âu, một cái tên, một khái niệm, một vùng đất, châu Âu, những triển khai kỳ lạ, những lan truyền bất kể, những quá khứ, minh triết, và lầm lẫn , những nghĩ ngợi...     ở đây cái gì cũng có vẻ hoàn hảo cái gì cũng có vẻ dở dang nền dân chủ Athene cổ đại là hoàn hảo bỡi có đại hội quốc dân do dân bầu chọn nhưng cũng chỉ mới có một nửa người dân đi bầu, chỉ nam Đọc tiếp [...]