Thi pháp của đất

    Hãy mang một đóa hồng đặt lên lò than hừng cháy, bạn sẽ nhìn thấy cảnh điêu tàn thê thảm của một vật thể trong trời đất Và  phần tăm tối ấy cứ tràn xuống tràn xuống          I/THẾ GIỚI CỦA LOÀI DẾ   cha tôi nói tiếng dế là nhã nhạc của trời, nhưng tôi thì khi nhớ lại hết thảy các thứ cách thức chơi đùa với dế, đám bạn chí thiết thời thơ ấu của mình, tôi lại có ý nghĩ khác, rằng, tiếng dế là Đọc tiếp [...]