văn chương là tín ngưỡng

Tới nay, số tác phẩm của ông đến với công chúng (in tập) mới có 4 cuốn: 2 tập truyện ngắn “Khoảnh khắc giữa ngày và đêm”, 1986 và “Khúc rọ rưa”1998, 2 tiểu thuyết “Trở lại Xương Quơn”,2007 và “Người đánh cắp sự thật”,2008. Kể cả  một số truyện ngắn in lẻ tẻ, số lượng “chữ” của ông đến với bạn đọc hơn 30 năm cầm bút là không nhiều không ít. Nhưng ông, với cái cách “nhập thế”, cách nghĩ về văn chương của mình, nhiều người cho là “cao Đọc tiếp [...]