Lảo đảo một vùng ký ức

  gửi Ng bây giờ thì em trở lại Sài Gòn một mình, lảo đảo một vùng ký ức, có vẻ nắng Sài Gòn như chốn thử thách một chút ý nghĩ về hội ngộ, những ý nghĩ được sắp đặt tự hôm tôi và em trở lại Sài Gòn với tấm thông hành có mùi mực mới và chữ ký của những kẻ tự xưng là nhà thông thái của thế kỷ, có vẻ gió Sài Gòn như muốn nói với em rằng đã qua rất lâu thời Sài Gòn ngựa trạm người đi hay kẻ ở vẫn mang theo mình thứ khái niệm thời gian không Đọc tiếp [...]