Những qui tắc của đất

tranh Josef Hofer/Áo       rồi hết thảy chúng ta sẽ già đi có thể sẽ không còn phân biệt được bầu trời xanh và bầu trời không xanh nhưng phải giữ một khoảnh trí nhớ về một số năm tháng trong                                                                                               Đọc tiếp [...]