Jorge Luis Borges/Người đọc

      Của người kỵ sĩ ấy với dáng vẻ héo, khô Người ta đoán cái ngoại diện và dáng vẻ anh hùng [ấy] Luôn trên bờ vực của phiêu lưu Anh ta chưa bao giờ bước ra từ thư viện của anh ta [nơi có] Biên niên sử về sự thúc giục của anh ta Và vở bi hài kịch của nó đảo ngược Là giấc mơ của anh ta, không phải của Cervantes Không gì hơn là một giấc mơ Giống như số phận của tôi vậy. Tôi biết có một điều gì đó Vĩnh hằng và thiết cốt tôi đã Đọc tiếp [...]