Giữa cuộc văn chương lịu địu

 

 

 

vẻ sáng đẹp ấy suốt những nghìn năm qua vẫn lung linh giữa gió bụi trần
gian con người là vẫn cứ  nói ra thứ tiếng nói minh bạch của mình bất
chấp cuộc phù vân  đất trời lận đận thứ tiếng nói đầy âm vang trắc trở
ấy là cứ bay lên bay lên và cõi văn chương hình thành tự khi  nào
ngay cả những con người làm ra nó cũng chẳng thể nói được  một buổi sáng
trời tôi chợt thấy em đứng giữa thi ca  giữa cuộc văn chương lịu địu tôi
bỗng gặp em  gập ghình giữa nẻo tang bồng cho đến hôm có muôn nghìn ngôi sao trên trời chứng giám em đã hôn lên niềm cảm xúc của tôi tôi chẳng

còn có thể nhìn thấy được đâu là em đâu là thơ  lung linh một cõi

đi về gió cuốn dặm trường hết thảy như đang cuồn cuộn chảy về phía bên

ngoài trần thế  em thì vẫn hôn lên niềm vui sướng của tôi còn tôi thì

vẫn hôn lên thơ  cho đến nửa khuya  đám sao trời vẫn còn thức trắng  tôi

chợt nghe thơ chấm xuống dòng

 

 

tháng 2.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.