giả định về một triết học của đất / thời băng tuyết cũ tan chảy

 

 

dẫu gì thế giới cũng đang chuyển động theo cách của nó, ở cực nam, đám băng tuyết không còn muốn giữ nguyên hình dạng của thuở kỷ băng hà, đang tan chảy, tan chảy, nước biển đang nhiều hơn, và dường như, đã đến thời các xứ sở cứ nhùng nhằng nhập lại rồi tách ra, thời của hợp nhất và tan rã, và dường như cũng đã đến thời con người ta có thể cãi chày cãi cối để được ngồi vào cương vị đế vương, những vì vua thời băng tuyết cũ tan chảy, tôi cúi xuống những chữ nghĩa cả đời đã viết ra, bỗng thấy mình lạc giữa trùng vây, nghìn nghịt những gương mặt giận dữ, những bước chân nặng trịch vương mắc trần gian, nghìn nghịt những tra vấn của rừng cây, núi đồi, của sông hồ, biển cả, những tra vấn của những con đường dẫn đến các miền xứ sở, tôi nghe mặt đất dưới chân tôi như có điều gì đó thật bất thường

 

giã 7h40 AM  28.1.2017
mồng một tết đinh dậu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.