VỀ TÁC GIẢ

 

NGUYỄN THANH HIỆN

Sinh năm 1940 tại làng Nam Tượng, An Nhơn, Bình Định

Cử nhân giáo khoa triết học tây phương, Đại học văn khoa Sài Gòn

Dạy học, viết văn

Có tác phẩm đăng trên các tạp chí và các trang mạng văn chương trong và ngoài nước