rốt cuộc thì bọn họ là ai

      thế giới là một thực thể thống nhất không do một ai trong số các thánh thần hay con  người tạo nên mà đã đang và sẽ mãi mãi là ngọn lửa sống theo qui luật cháy lên và theo qui luật lụi tàn… Heraclitus       [1. lạc rừng ] cho đến lúc này, khi nhớ lại vụ việc, ta cũng chẳng biết bọn họ có còn tồn tại ở vùng rừng núi ngày nay là thuộc rừng đầu nguồn, rừng cấm, còn thời ấy là thuộc về một phạm trù vừa Đọc tiếp [...]