cổ tích của đất/và tôi đã lên đường đi tìm em

em quyến rủ tôi không phải chỉ vì em là người con gái đất đã ban cho dáng vẻ của loài chim biết khóc, em quyến rủ tôi cả những khi em không khóc, em quyến rủ tôi cả những khi em chẳng nói với tôi lời nào, cả những khi em nói với tôi thật nhiều, thật ra em chưa nói với tôi lời nào, thật ra em chỉ lặng lẽ yêu tôi, với tôi thì em là sự bắt đầu cho những nghĩ ngợi của tôi, những nghĩ ngợi diễn ra vào lúc những ngọn gió cuối ngày thổi qua miền quê heo hút của tôi con Đọc tiếp [...]