trò chuyện văn chương với Lê Hoài Lương

  Gần bảy năm sau, số lượng tác phẩm của Nguyễn Thanh Hiện đã nối nhau ra đời với một tốc độ đáng ngạc nhiên,  với các tiểu thuyết: Một Cách Nói Khác Của Niềm Khao Khát-2010, Rốt Cuộc Thì Bọn Họ Là Ai?-2011, Sau Big Bang-2012, Bạt Mạng Ký Sự- 2013, Cuộc Chống Trả Thời Gian-2015, và các trường ca: Những Bài Hát Rong Đương Đại-2012, Những Khúc Hát Gửi Lên Trời-2013, Hồi Ức Về Những Con Đường Đất Tôi Đã Đi Qua-2013, Bài Hành Ca Của Một Khách Hào Hoa-2014, Đọc tiếp [...]